Ceník

Standartní cena  7600 Kč
Kondiční jízda   250 Kč
Studentská sleva −400 Kč
Sleva za přivedení kamaráda −200 Kč

Kurzovné lze hradit po dohodě, též splátkami.

Slevy je možné kombinovat. Slevy se nevztahují ke kondiční jízdy.

Tento ceník zahrnuje platby autoškole za provedenou výuku, administrativu a pronájem vozidla na první zkoušku. Nezahrnuje poplatky spojené s lékařským vyšetřením a správní poplatky za zkoušku ( 700,- Kč ) a vydání řidičského průkazu, které žadatel hradí Magistrátu Hradci Králové, odboru dopravy.

Závěrečné zkoušky :

Závěrečné zkoušky se provádí z předpisů o provozu na pozemních komunikací formou e-testu a z řízení motorových vozidel.

Opravné zkoušky :

V případě neúspěšné zkoušky,  se opravuje pouze ta neúspěšná.