Jak se přihlásit

Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. Doba pobytu nesmí být kratší jak 185 dní. (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

  • Nejprve si stáhněte, vytiskněte a vyplňte žádost o přijetí k výuce a výcviku
  • Dále si stáhněte Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tento dokument vytiskněte, vyplňte a nechte potvrdit od Vašeho praktického lékaře ( posuzující lékař ).
  • S vyplněnou přihláškou a posudkem potvrzeným od Vašeho lékaře můžete záhájit výcvik v autoškole. Přihlášku a posudek můžete předat osobně po telefonické domluvě na +420 603 380 254.